Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Depåförvaring

Förenkla din investeringsprocess med ett depåkonto eller ISK-konto!

Du har full insyn i din depå och hittar dina portföljrapporter, kontoutdrag och avräkningsnotor online. Du får också bevakning av utdelningar, premier och emissioner. Vid varje årsskifte får du en skriftlig sammanställning över årets alla transaktioner. Då kommer också ett underlag till din deklaration. Kom ihåg att kontakta oss och ägarregistrera dina aktier för att kunna gå på bolagsstämma.

De kontanter som finns på depå-/konto hos Sirius Asset Management AB omfattas av den statliga insättningsgarantin, företag och privatpersoner, upp till ett belopp om 1 050 000 kronor per kund. Riksgälden betalar normalt ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag bolaget försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Bolaget håller kunders finansiella instrument avskilda från bolagets tillgångar. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

 

Depå

På ett depåkonto kan du handla med noterade värdepapper samt förvara värdepapper. Kontoformen beskattas enligt beskattningsreglerna för inkomst av kapital vilket betyder att du betalar 30 procent i skatt på realiserad vinst. 

Fördelar:​

  • Du har möjlighet att kvitta vinster mot förluster vid deklaration.​
  • Du behöver inte betala någon skatt när du säljer med förlust.

Nackdelar:

  • ​Har du gjort många affärer under året kan det ta lång tid att deklarera nästkommande år.

På ett ISK-konto kan du handla med noterade värdepapper. Kontoformen beskattas enligt schablonmetoden som innebär att du betalar en procentsats i skatt varje år.

Till skillnad från ett depåkonto baseras skatten på ett ISK på kontots värde och inte de vinster du gör. Vi räknar ut din schablonintäkt och rapporterar den till Skatteverket åt dig. Du behöver därför inte deklarera varje enskild affär som på en vanlig depå.

Fördelar:

  • Det är enkelt att deklarera vid många affärer.
  • Du har möjlighet till fördelaktig skatt, om din avkastning är lite högre än statslåneräntan plus en procentenhet.

Nackdelar:

  • Du betalar alltid en skatt oavsett om du gjort vinst eller förlust under året.

Öppna en depå

Klicka här

Prislista

Ladda ner pdf