Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Aktiva produkter

Om kursuppdateringar

Vänligen observera att marknadskurserna är indikativa och uppdateras normalt löpande under dagen. Kursen för ett specifikt värdepapper kan förändras under dagen. Räntor, utveckling i underliggande tillgång, volatilitet, etc, påverkar marknadskursen. Marknadskursen kan vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet under löptiden.

OBS: Felaktigheter kan förekomma och användande av kursuppgifter sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna vid osäkerhet och för fullständiga villkor hänvisas till emittents prospekt.

2432 SAM Aktiv Ränta Option

FR001400Q1G0: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 850,284.00 %

ISIN - FR001400Q1G0
Skydd - Nej
Löptid - ca 2 år
Emittent - Société Générale

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling på underliggande räntefond
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2431 Nordic Bonds Lock-In Kupong - Topp

CH1278883231: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.94 %

Optimal start

ISIN - CH1278883231
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,33

2431 Nordic Bonds Lock-In Kupong - Botten

CH1278883223: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.24 %

Optimal start

ISIN - CH1278883223
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,33

2428 SAM Europa High Yield

XS2720253470: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 92.33 %

Antal kredithändelser: 0

ISIN - XS2720253470
Skydd - Nej
Löptid - ca 5,2 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning

- Ca 5,2 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 10,34 % per år med exponering mot iTraxx Europe Crossover Series 41 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 9 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2427 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278882852: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.56 %

Optimal Start

ISIN - CH1278882852
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2426 Nordic Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1336234500: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 12.95 %

Optimal Start

ISIN - CH1336234500
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,56

2424 Warrant Portföljallokering Mix

CH1278882860: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.48 %

ISIN - CH1278882860
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 8,33

2423 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1336234567: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 18.21 %

ISIN - CH1336234567
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2422 Portföljallokering Mix 100 % Skydd

CH1336234559: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 94.68 %

ISIN - CH1336234559
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2420 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1336234542: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.60 %

ISIN - CH1336234542
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2418 Warrant Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278882555: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.63 %

Optimal Start

ISIN - CH1278882555
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2417 Nordic Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1278882571: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.26 %

Optimal Start

ISIN - CH1278882571
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,56

2416 OMX Booster

XS2746387880: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 100.13 %

ISIN - XS2746387880
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Société Générale

- Ca 5 år lång placering mot OMX 30 med en deltagandegrad om 123 %. Avkastningen motsvarar OMX utveckling multiplicerad med deltagandegraden.
- Skulle OMX inte gå ner mer än 40 % erhålls minst nominellt belopp. Om OMX går ner mer än 40 % från startdag återbetalar placeringen nominellt belopp minskat med nedgången i OMX.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2414 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278882704: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.14 %

ISIN - CH1278882704
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,3

2410 Global Bonds 50/50

CH1325422850: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.26 %

Optimal Start

ISIN - CH1325422850
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2409 Fastigheter & Småbolag 50/50

CH1325422868: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 35.56 %

ISIN - CH1325422868
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 17,5 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2408 Warrant Portföljallokering Mix

CH1278880872: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 9.77 %

ISIN - CH1278880872
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 8,33

2407 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1325422876: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 20.24 %

ISIN - CH1325422876
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2405 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1278880864: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.25 %

ISIN - CH1278880864
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,00

2404 European Bonds 50/50

CH1325422843: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.46 %

ISIN - CH1325422843
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2403 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1278880831: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.94 %

ISIN - CH1278880831
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2402 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1278880849: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.60 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880849
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2401 Safe Lock-In Kupong

CH1278880666: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.34 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880666
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för räntefonden Safe Play
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,3

2389 Warrant Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278880526: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.05 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880526
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2388 Nordic Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1300967226: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.08 %

Optimal Start

ISIN - CH1300967226
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,56

2386 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1300967259: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 19.64 %

Optimal Start

ISIN - CH1300967259
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2385 Portföljallokering Mix 100 % Skydd

CH1300967242: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 96.35 %

Optimal Start

ISIN - CH1300967242
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 110 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2384 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1278880542: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.34 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880542
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,00

2383 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1300967267: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.35 %

Optimal Start

ISIN - CH1300967267
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2382 Sirius Autocall Step Down

XS2663315849: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 94.23 %

ISIN - XS2663315849
Skydd - Nej
Löptid - 1-5 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Kvartalsvis utbetalning med
start 2024-03-20 och därefter
kvartalsvis.

- Autocall på fyra bolag som betalar kupong om 2,115 % per kvartal.
- Inlösen sker om alla aktier ligger över inlösenbarriär på avläsningsdag.
- Risk på kapitalet på slutdagen om någon aktie fallit mer än 50 % och strukturen ej är förtidslöst.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp enligt villkoren förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent.

2381 USA High Yield

XS2608969387: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 105.09 %

Antal kredithändelser: 0

ISIN - XS2608969387
Skydd - Nej
Löptid - ca 5,1 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning

- Ca 5,1 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 10,34 % per år med exponering mot CDX North America High Yield Index Series 41 Version 2
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 16 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2379 10Y US Treasury

CH1278880245: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.33 %

ISIN - CH1278880245
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för 10Y US Treasury Note
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–250 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 12,5

2378 Warrant Nordic Bonds

CH1278880252: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.75 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880252
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2377 Nordic Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1300956831: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.18 %

Optimal Start

ISIN - CH1300956831
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,56

2375 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1300954802: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 20.72 %

Optimal Start

ISIN - CH1300954802
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2373 Warrant European Bonds

CH1300954778: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.41 %

Optimal Start

ISIN - CH1300954778
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,00

2372 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1300954786: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.97 %

Optimal Start

ISIN - CH1300954786
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2371 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278880203: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.94 %

Optimal Start

ISIN - CH1278880203
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av likaviktade nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,33

2370 SAM USA High Yield

XS2641334912: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 112.30 %

Antal kredithändelser: 1

ISIN - XS2641334912
Skydd - Nej
Löptid - ca 5,2 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning

- Ca 5,2 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 9,3 % per år med exponering mot CDX North America High Yield Index Series 41 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 20 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2369 Nordic Bonds Lock-In Kupong Topp

CH1278879114: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.75 %

Optimal Start

ISIN - CH1278879114
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,33

2369 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278879122: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.48 %

Optimal Start

ISIN - CH1278879122 och CH1278879114
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 13,33

2365 Warrant Portföljallokering Mix

CH1278879049: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 12.30 %

Optimal Start

ISIN - CH1278879049
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 8,33

2364 Warrant Portföljallokering Mix

CH1278878975: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.06 %

Optimal Start

ISIN - CH1278878975
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 8,33

2363 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1290290480: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 21.35 %

Optimal Start

ISIN - CH1290290480
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2362 Portföljallokering Mix 100 % Skydd

CH1290288609: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 101.04 %

Optimal Start

ISIN - CH1290288609
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 150 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2361 Global Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1290288641: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 15.70 %

Optimal Start

ISIN - CH1290288641
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2360 Warrant European Bonds

CH1278878967: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.01 %

Optimal Start

ISIN - CH1278878967
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,00

2359 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1290288625: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 18.81 %

Optimal Start

ISIN - CH1290288625
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2357 Nordic Bonds Lock-In Kupong Topp

CH1278878850: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.86 %

Optimal Start

ISIN - CH1278878850
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2357 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1278878868: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.45 %

Optimal Start

ISIN - CH1278878868 och CH1278878850
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,11

2356 Warrant Portföljallokering Mix

CH1278877746: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.57 %

Optimal Start

ISIN - CH1278877746
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 8,33

2355 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1290280689: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 23.06 %

Optimal Start

ISIN - CH1290280689
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,17

2354 Portföljallokering Mix 100 % Skydd

CH1290280572: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 103.69 %

Optimal Start

ISIN - CH1290280572
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 150 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2351 Småbolag 80/20

CH1283546740: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 117.08 %

ISIN - CH1283546740
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 80 % investeras med 80 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 20 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %

2350 USA High Yield

XS2580097975: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 106.54 %

Antal kredithändelser: 1
Rite Aid Corp

ISIN - XS2580097975
Skydd - Nej
Löptid - ca 4,8 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning
med start 2024-07-10
och därefter årsvis kring
den 10 juli

- Ca 4,8 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 9,253 % per år med exponering mot CDX North America High Yield Index Series 40 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 18 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2349 Warrant Global Bonds

CH1278877670: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.32 %

Optimal Start

ISIN - CH1278877670
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2348 Global Bonds 50/50

CH1278877696: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.86 %

Optimal Start

ISIN - CH1278877696
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2346 European Bonds 50/50

CH1278877688: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.67 %

Optimal Start

ISIN - CH1278877688
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2345 Investment Grade Europa

XS2515368996: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 98.73 %

Antal kredithändelser: 0

ISIN - XS2515368996
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - BBVA Global Markets B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning
med start 2024-07-10
och därefter årsvis kring
den 10:e juli

- Ca 4,9 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 7,2 % per år med exponering mot iTraxx Europe Series 39 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 4 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2344 Warrant Global Bonds Lock-In Kupong

CH1219383564: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.25 %

Optimal Start

ISIN - CH1219383564
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2343 Global Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1271359668: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.75 %

Optimal Start

ISIN - CH1271359668
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2342 Global Bonds 80/20 Lock-In Kupong

CH1271359593: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 100.93 %

Optimal Start

ISIN - CH1271359593
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 80 % investeras med 80 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 20 % investeras i en option med 200 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2341 Portföljallokering Green Mix 50 % Skydd

CH1271359585: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.54 %

ISIN - CH1271359585
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av hållbara aktie- och räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 3,7

2340 Warrant Global Bonds Lock-In Kupong

CH1219383291: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.88 %

Optimal Start

ISIN - CH1219383291
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2339 Global Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1265331764: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 18.15 %

Optimal Start

ISIN - CH1265331764
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2336 Fastigheter & Småbolag 100 % Skydd

CH1265331731: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 107.31 %

ISIN - CH1265331731
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg bestående av aktiefonder mot fastigheter och småbolag.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2335 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1219383283: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.16 %

ISIN - CH1219383283
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2334 Portföljallokering Mix 50 % Skydd

CH1265331749: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.18 %

ISIN - CH1265331749
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 4,55

2333 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1265331772: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 19.31 %

Optimal Start

ISIN - CH1265331772
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2331 Warrant Global Bonds Lock-In Kupong

CH1219382947: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.24 %

Optimal Start

ISIN - CH1219382947
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2330 Global Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1261325380: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.48 %

Optimal Start

ISIN - CH1261325380
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2327 Fastigheter & Småbolag 100 % Skydd

CH1261321298: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 106.95 %

ISIN - CH1261321298
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg bestående av aktiefonder mot fastigheter och småbolag.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2326 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1219382939: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.06 %

ISIN - CH1219382939
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2324 European Bonds 50/50 Lock-In Kupong

CH1261325372: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.82 %

Optimal Start

ISIN - CH1261325372
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 50 % investeras med 10 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 50 % investeras i en option med 100 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2323 European Bonds 80/20 Lock-In Kupong

CH1261321439: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 101.56 %

Optimal Start

ISIN - CH1261321439
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för SAM Leveraged Fixed Income Index
- 80 % investeras med 80 % DG mot en väldiversifierad portfölja av fonder och ETF:er mot räntemarknad
- 20 % investeras i en option med 200 % DG mot underliggande strategiindex
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %

2322 Sirius Intrum

SE0020052322: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 63.28 %

ISIN - SE0020052322
Skydd - Nej
Löptid - ca 5,2 år
Emittent - BNP Paribas

- Kupongstruktur med årlig utbetalning som ger investerare 12,1 % per år förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Intrum under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Intrum.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2321 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1219381154: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.95 %

Optimal Start

ISIN - CH1219381154
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 12,50

2320 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1219381097: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.90 %

Optimal Start

ISIN - CH1219381097
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,53

2319 Warrant Nordic Bonds 7 Lock-In Kupong

CH1219381022: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.16 %

Optimal Start

ISIN - CH1219381022
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,76

2318 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1219381014: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.90 %

ISIN - CH1219381014
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2317 Warrant Global Bonds Lock-In Kupong

CH1251794017: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.64 %

Optimal Start

ISIN - CH1251794017
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2316 Global Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1251794025: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.75 %

Optimal Start

ISIN - CH1251794025
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,13

2314 Fastigheter & Småbolag 100 % Skydd

CH1251794066: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 105.90 %

ISIN - CH1251794066
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg bestående av aktiefonder mot fastigheter och småbolag.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2313 Warrant Nordic Sustainable Bonds

CH1219380818: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.09 %

Optimal Start

ISIN - CH1219380818
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,36

2312 Nordic Sustainable Bonds 50 % Skydd

CH1251793910: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.31 %

Optimal Start

ISIN - CH1251793910
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,71

2311 Warrant Portföljallokering Mix Kupong

CH1219380800: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.60 %

ISIN - CH1219380800
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2310 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1219380792: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.36 %

Optimal Start

ISIN - CH1219380792
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2308 Nordic Bonds 7 Lock-In Kupong

CH1219380610: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 1.59 %

ISIN - CH1219380610
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en korg av likaviktade nordiska räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 12,5

2307 Nordic Sustainable Bonds Warrant

CH1243092967: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.89 %

Optimal Start

ISIN - CH1243092967
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,36

2306 Nordic Sustainable Bonds 50 % Skydd

CH1243093015: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.09 %

Optimal Start

ISIN - CH1243093015
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,71

2305 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1219379273: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.24 %

ISIN - CH1219379273
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2304 Portföljallokering Mix 50 % Skydd Kupong

CH1237091033: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.25 %

ISIN - CH1237091033
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2303 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1237091041: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 15.99 %

Optimal Start

ISIN - CH1237091041
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,13

2302 European Bonds 100 % Skydd Lock-In Kupong

CH1237090993: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 103.95 %

Optimal Start

ISIN - CH1237090993
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 200 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2248 Nordic Sustainable Bonds

CH1159251425: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.66 %

Optimal Startperiod klar
24/11-2022 Startkurs 1318,08
27/12-2022 Optimal Start 1310,95
Differens 0,544%

ISIN - CH1159251425
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en strategi på underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 12,12

2247 Räntebevis Verisure

XS2442513235: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 109.18 %

ISIN - XS2442513235
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,2 år
Emittent - BBVA

- Kupongstruktur med årlig utbetalning som ger investerare 9,25 % per år förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Verisure under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Verisure.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2245 SAM Europa High Yield

XS2442991563: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 104.24 %

Antal kredithändelser: 0 -

ISIN - XS2442991563
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - BNP Paribas Issuance B.V.

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning
med start 2024-01-03
och därefter årsvis kring
den 3 januari

- Ca 5 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 9,70 % per år med exponering mot iTraxx Europe Crossover Series 38 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 12 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2244 Nordic Sustainable Bonds Warrant

CH1159251342: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.38 %

Optimal Startsperiod klar
17/1-2023 Startkurs 1324,58
19/6-2023 Optimal Start 1314,48
Differens 0,76%

ISIN - CH1159251342
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,36

2243 Nordic Sustainable Bonds 50 % Skydd

CH1159251359: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.15 %

Optimal Startsperiod klar
17/1-2023 Startkurs 1324,58
19/6-2023 Optimal Start 1314,48
Differens 0,76%

ISIN - CH1159251359
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för underliggande nordiska räntefond
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,71

2242 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1227055204: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.54 %

ISIN - CH1227055204
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2241 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1227055253: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.04 %

Optimal Startsperiod klar
17/1-2023 Startkurs 1836,97
17/3-2023 Optimal Start 1800,21
Differens 2,04%

ISIN - CH1227055253
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,13

2240 European Bonds 100 % Skydd Lock-In Kupong

CH1227055220: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 107.08 %

Optimal Startsperiod klar
17/1-2023 Startkurs 1836,97
17/3-2023 Optimal Start 1800,21
Differens 2,04%

ISIN - CH1227055220
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 200 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2239 Portföljallokering Green Mix 50 % Skydd Kupong

CH1227055212: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 13.62 %

ISIN - CH1227055212
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av hållbara aktie- och räntefonder
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 3,7

2238 Portföljallokering Green Mix 100 % Skydd Kupong

CH1227055196: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 91.40 %

ISIN - CH1227055196
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq

- Strategin ger hållbar exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–150 %
- 110 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2235 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1159250518: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.86 %

ISIN - CH1159250518
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 9,09

2234 Warrant Nordic Bonds 5 Lock-In Kupong

CH1159250492: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.48 %

Optimal Startsperiod klar
17/11-2022 Startkurs 1415,58
17/11-2023 Optimal Start 1415,58
Differens 0%

ISIN - CH1159250492
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 11,36

2233 Nordic Bonds 5 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1210548199: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 9.73 %

Optimal Startsperiod klar
17/11-2022 Startkurs 1415,58
17/11-2023 Optimal Start 1415,58
Differens 0%

ISIN - CH12100548199
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,71

2232 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1159250500: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.26 %

Optimal Startsperiod klar
17/11-2022 Startkurs 1801,35
17/3-2023 Optimal Start 1800,21
Differens 0,063%

ISIN - CH1159250500
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 10,0

2231 European Bonds 100 % Skydd Lock-In Kupong

CH1216484456: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 105.35 %

Optimal Startsperiod klar
17/11-2022 Startkurs 1801,35
17/3-2023 Optimal Start 1800,21
Differens 0,063%

ISIN - CH1216484456
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 200 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2230 Europa Investment Grade

XS2392203712: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 116.66 %

Antal kredithändelser: 0 -

ISIN - XS2392203712
Skydd - Nej
Löptid - ca 4,8 år
Emittent - BBVA Global Markets

Kupongutbetalning
Årsvis utbetalning
med start 2023-07-10
och därefter årsvis kring
den 10 juli.

- Ca 4,8 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 10,50 % per år med exponering mot iTraxx Europe Series 37 Version 1
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 3 för referensbolagen
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat

2229 Portföljallokering Mix 100 % Skydd Kupong

CH1210548215: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 104.44 %

ISIN - CH1210548215
Skydd - Ja, 100 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 130 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- 100 % Kapitalskydd

2227 Warrant Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1159250617: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.59 %

Optimal Startsperiod klar:
7/10-2022 Startkurs 1467,74
7/11-2022 Optimal Start 1457,25
Differens 0,686%

ISIN - CH1159250617
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2224 European Bonds Lock-In Kupong

CH1159248819: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.38 %

ISIN - CH1159248819
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2223 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1159248629: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 13.31 %

ISIN - CH1159248629
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2222 Portföljallokering Mix 50 % Skydd Kupong

CH1194704263: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 22.40 %

ISIN - CH1194704263
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2221 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1159248611: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.68 %

ISIN - CH1159248611
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2220 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1194704271: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 9.97 %

ISIN - CH1194704271
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,88

2219 Sirius Intrum

XS2392603572: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 66.60 %

ISIN - XS2392603572
Skydd - Nej
Löptid - ca 6 år
Emittent - BNP Paribas

- Kupongstruktur med årlig utbetalning som ger investerare 8 % per år förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Intrum under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Intrum.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2218 Sirius Stena

XS2392603655: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 117.45 %

ISIN - XS2392603655
Skydd - Nej
Löptid - ca 6 år
Emittent - BNP Paribas

- Kupongstruktur med årlig utbetalning som ger investerare 8,28 % per år förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2216 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1186545443: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.38 %

ISIN - CH1186545443
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2215 Portföljallokering Mix 50 % Skydd Kupong

CH1186545450: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.80 %

ISIN - CH1186545450
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2213 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1159247258: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 6.38 %

ISIN - CH1159247258
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2212 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1186545468: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 14.18 %

ISIN - CH1186545468
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,88

2208 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1159247167: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.69 %

ISIN - CH1159247167
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 13,33

2207 Sirius High Yield Europa

XS2372784020: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 117.98 %

Antal kredithändelser: 0 -

ISIN - XS2372784020
Skydd - Nej
Löptid - ca 5,2 år
Emittent – BNP Paribas

- Ca 5,2 år lång kupongstruktur med årsvis utbetalning som ger investerare 10,85 % per år med exponering mot iTraxx Crossover Index series 37 Version 1.
- Första kupongen var 1,27% detta på drygt 1 månads exponering
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 13 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

2205 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH1159246748: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.47 %

ISIN - CH1159246748
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2204 Portföljallokering Mix Warrant Kupong

CH1171819175: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.63 %

ISIN - CH1171819175
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2203 Portföljallokering Mix 50 % Skydd Kupong

CH1171819167: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 16.85 %

ISIN - CH1171819167
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2202 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH0588517794: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.47 %

ISIN - CH0588517794
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76

2201 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1171819340: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 12.04 %

ISIN - CH1171819340
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,88

2151 Nordic Bonds Lock-In Kupong

CH1159246722: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.36 %

ISIN - CH1159246722
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2146 Nordic Bonds 4 Lock-In Kupong

CH0588517745: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 1.18 %

ISIN - CH0588517745
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2145 Warrant Portföljallokering Mix

CH0588517414: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.18 %

ISIN - CH0588517414
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2143 Warrant Nordic Bonds 3 Lock-In kupong

CH0588517299: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.09 %

ISIN - CH0588517299

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2142 Warrant Nordic Bonds 3 Lock-In Kupong

CH0588517166: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.09 %

ISIN - CH0588517166

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2141 Nordic Bonds 3 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1163993095: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 8.63 %

ISIN - CH1163993095
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 7,04
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2134 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH0588511219: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.50 %

ISIN - CH0588511219
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2133 European Bonds 50 % Skydd Lock-In Kupong

CH1117921374: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.97 %

ISIN - CH1117921374
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,88
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2131 Warrant Portföljallokering Mix

CH0588511235: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.20 %

ISIN - CH0588511235
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2131 Portföljallokering Mix 50 %

CH1117921382: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.17 %

ISIN - CH1117921382
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2130 Portföljallokering Mix 90 %

CH1117921390: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 86.59 %

ISIN - CH1117921390
Skydd - Ja, 90 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 120 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2129 Nordic Bonds 2 Lock-In Kupong

CH0588511060: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.37 %

ISIN - CH0588511060
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Lock-In - inlåsningen genererar kupong
- Hävstång - 12,7

2128 Warrant Nordic Bonds 2 Lock-In Kupong

CH0588510815: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.25 %

ISIN - CH0588510815
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Lock-In - inlåsningen genererar kupong
- Hävstång - 13,3

2127 Warrant European Bonds Lock-In Kupong

CH0588510781: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.49 %

ISIN - CH0588510781
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AB

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 11,76
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2126 European Bonds 50 % Lock-In Kupong

CH1111680620: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.99 %

ISIN - CH1111680620
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities AG

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång 5,88
- varje 5 % uppgång genererar utbetalande kupong

2125 Warrant Portföljallokering Mix

CH0588510724: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 2.45 %

ISIN - CH0588510724
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2124 Portföljallokering Mix 50 %

CH1111678673: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.79 %

ISIN - CH1111678673
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2123 Portföljallokering Mix 90 %

CH1111678426: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 87.58 %

ISIN - CH1111678426
Skydd - Ja, 90 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 120 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2122 Dubbel Kupong

HB 0080 Index: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 65.50 %

ISIN - SE0013381209
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Svenska Handelsbanken

2022-03-31 - Veoneer byttes till Autoliv
Startkurs Autoliv - 52,02 USD

- 1,71 % kvartalsvis kupong om alla är över kupongbarriär
- 2,5 % ackumulerande kvartalsvis kupong om alla bolag är över inlösenbarriär fr.o.m. kvartal 4
- Barriärnivåer stäms av mot underliggande bolag som har sämst utveckling
- Om alla underliggande bolag är på eller över inlösenbarriären på observationsdag löses placeringen in
- Om underliggande med sämst utveckling är på eller över barriär på observationsdag betalas kupong ut
- Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras
- Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost

2121 Warrant Portföljallokering Mix

CH0588510161: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.34 %

ISIN - CH0588510161
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 10,0

2120 Portföljallokering Mix 50 %

CH0588510187: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 13.44 %

ISIN - CH0588510187
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång – 5,0

2119 Portföljallokering Mix 90 %

CH0599562037: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 90.07 %

ISIN - CH0599562037
Skydd - Ja, 90 %
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av aktie- och räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–125 %
- 120 % deltagandegrad på kursutvecklingen

2118 Warrant European Bonds Lock-In

CH0588510138: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 4.01 %

ISIN - CH0588510138
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – Leonteq Securities AG

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av ränte- och obligationsfonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0–200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång - 11,8

2117 European Bonds Lock-In 50 %

CH0588510146: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.43 %

ISIN - CH0588510146
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 5,9

2115 Ränteportfölj 80/20

CH0599558969: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 80.98 %

ISIN - CH0599558969
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Secutities AG

- tusentals räntepapper till minimal avgift
- dynamisk exponering, USD/EUR samt statspapper reducerar kraftiga nedgångar
- drar nytta av turbulenta marknader
- historiskt genererat kraftig överavkastning

2113 European Bonds 50 % Skydd

CH0518368987: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.25 %

ISIN - CH0518368987
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av ränte- och obligationsfonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång - 5,9

2112 Warrant European Bonds

CH0518368979: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 0.04 %

ISIN - CH0518368979
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent – EFG International Finance

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av ränte- och obligationsfonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Hävstång - 11,8

2111 Ränteportfölj 80/20

CH0593639740: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 82.04 %

ISIN - CH0588772225
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- tusentals räntepapper till minimal avgift
- dynamisk exponering, USD/EUR samt statspapper reducerar kraftiga nedgångar
- drar nytta av turbulenta marknader
- historiskt genererat kraftig överavkastning

2110 Warrant Nordic Bonds

CH0518369019: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 3.91 %

ISIN - CH0518369010
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 13,3

2109 Nordic Bonds 50 %

CH0593639773: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.01 %

ISIN - CH0593639773
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

´- Placeringen ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en investeringsstrategi på en korg bestående av nordiska räntefonder.
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 6,7

2108 Warrant Pareto Lock-In 7

CH0518368995: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 10.48 %

ISIN - CH0518368995
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Strategi på fonden Pareto Nordic Corporate Bond C
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 11,8

2107 Pareto Lock in 50 % 7

CH0518369027: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 18.13 %

ISIN - CH0518369027
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Strategi på fonden Pareto Nordic Corporate Bond C
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 5,9

2106 Warrant Svenska Småbolag

CH0518369001: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 7.42 %

ISIN - CH0518369001
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på strategins dynamiska exponering mellan 0-125 %.

2105 Svenska Småbolag 50 %

CH0593639716: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 22.96 %

ISIN - CH0593639716
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på strategins dynamiska exponering mellan 0-125 %.

2104 Svenska Småbolag 90 %

CH0593639732: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 92.03 %

ISIN - CH0593639732
Skydd - Ja, 90 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på strategins dynamiska exponering mellan 0-125 %.

2102 Sirius Green Deal 50 %

SE0015556790: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 30.29 %

ISIN - SE0015556790
Skydd - Ja, 50 % av Investerat Belopp
Löptid - ca 5 år
Emittent - Société Générale

´- 100 % deltagandegrad mot index gynnat av The Green Deal - Avkastningspotentialen motsvaras av SGI European Green Deal Index utveckling multiplicerat med deltagandegraden om 100 %
- Placeringen är i svenska kronor men avkastningen påverkas av växelkursutvecklingen
i EUR/SEK under löptiden. En förstärkning av EUR gynnar placeringens avkastning och vice versa.
- 50 % av investerat belopp är skyddat av emittent på slutdag förutsatt emittent kan fullgöra sina åtaganden

2101 Warrant European Bonds

CH0588510435: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 5.53 %

ISIN - CH0588510435
Skydd - Nej
Hävstång 12,5 ggr
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Strategin ger exponering med hävstång vid positiv utveckling för en likaviktad korg bestående av räntefonder. 

2100 Warrant Pareto

CH0593630954: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 15.25 %

ISIN - CH0593630954
Hävstång - 12,5 ggr
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- Strategin bygger på volatilitet och exponeringen minskas vid högre volatilitet och ökas vid lägre volatilitet. 

2031 Ränteportfölj 80/20

CH0588772225: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 80.70 %

ISIN - CH0588772225
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - EFG International Finance

- tusentals räntepapper till minimal avgift
- dynamisk exponering, USD/EUR samt statspapper reducerar kraftiga nedgångar
- drar nytta av turbulenta marknader
- historiskt genererat kraftig överavkastning

2030 Warrant Pareto Lock-In 6

CH0559576969: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 12.72 %

ISIN - CH0559576969
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen) 

2029 Pareto Lock-In Offensiv 6

CH0559576928: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 17.46 %

ISIN - CH0559576928
Skydd - Ja, 35,97 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Strategi på fonden Pareto Nordic Corporate Bond C
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 7,2

2028 Pareto Lock-In Defensiv 6

CH0559576985: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 22.20 %

ISIN - CH0559576985
Skydd - Ja, 52,91 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Strategi på fonden Pareto Nordic Corporate Bond C
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned - och exponeringen varierar mellan 0-200 %
- 100 % deltagandegrad på kursutvecklingen
- Lock-In - inlåsning i steg om 5 % över startkurs (dagligen)
- Hävstång - 5,3

2027 Warrant Svenska Småbolag

CH0559576910: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 11.91 %

ISIN - CH0559576910
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på stragegins dynamiska exponering mellan 0-125 %. e

2026 Svenska Småbolag Defensiv

CH0587336261: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 27.89 %

ISIN - CH0587336261
Skydd - Ja, 50 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på stragegins dynamiska exponering mellan 0-125 %.

2025 Svenska Småbolag 90 %

CH0587333219: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 94.70 %

ISIN - CH0587333219
Skydd - Ja, 90 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Leonteq Securities

- Följer strategi mot Öhman Micro Cap och C WorldWide Sweden Small Cap
- Strategin bygger på volatilitet - hur mycket en tillgång rör sig upp eller ned
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen i fonderna multiplicerat med 100 % deltagandegrad på stragegins dynamiska exponering mellan 0-125 %.

2024 OMX GULD

XS2270205987: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 38.88 %

ISIN - XS2270205987
Skydd - Ja, 50 % av Investerat Belopp
Löptid - ca 5 år
Emittent - Credit Suisse

- Placeringen ger exponering med hävstång mot eventuell positiv utveckling av index ämnat att förbättra riskprofilen för OMS30 genom daglig allokering mellan aktier och guld
- Avkastningspotentialen motsvaras av Nasdaq OMXS30 DUO Index utveckling multiplicerat med deltagandegraden om 100 %
- 50 % av investerat belopp är skyddat av emittent på slutdag förutsatt emittent kan fullgöra sina åtaganden

2023 Green Deal

SE0015243803: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 34.17 %

ISIN - SE0015243803
Skydd - Ja, 50 % av Investerat Belopp
Löptid - ca 5 år
Emittent - Société Générale

- 100 % deltagandegrad mot index gynnat av The Green Deal - Avkastningspotentialen motsvaras av SGI European Green Deal Index utveckling multiplicerat med deltagandegraden om 100 %
- Placeringen är i svenska kronor men avkastningen påverkas av växelkursutvecklingen
i EUR/SEK under löptiden. En förstärkning av EUR gynnar placeringens avkastning och vice versa.
- 50 % av investerat belopp är skyddat av emittent på slutdag förutsatt emittent kan fullgöra sina åtaganden

2022 Ränteportfölj 80/20

XS2194279480: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 72.68 %

ISIN - XS2194279480
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Investec Bank

- tusentals räntepapper till minimal avgift
- dynamisk exponering, USD/EUR samt statspapper reducerar kraftiga nedgångar
- drar nytta av turbulenta marknader
- historiskt genererat kraftig överavkastning

2021 Svenska Banker

SE0014782181: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 228.21 %

ISIN - SE0014782181
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

- Ca 5 år lång placering som följer en likaviktad korg av de fyra bankerna med en deltagandegrad om 233 %. Avkastningen motsvarar utvecklingen multiplicerad med korgens deltagandegrad.
- Skulle någon underliggande aktie inte gå ner mer än 40 % erhålls minst nominellt belopp. Om sämsta aktie har fallit med mer än 40 % sedan startdagen återbetalar placeringen nominellt belopp minskat med nedgången i den aktie med sämst utveckling.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2020 Svenska Banker

SE0014782082: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 190.56 %

ISIN - SE0014782082
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

- Ca 5 år lång placering som följer en likaviktad korg av de fyra bankerna med en deltagandegrad om 205 %. Avkastningen motsvarar utvecklingen multiplicerad med korgens deltagandegrad.
- Skulle någon underliggande aktie inte gå ner mer än 40 % erhålls minst nominellt belopp. Om sämsta aktie har fallit med mer än 40 % sedan startdagen återbetalar placeringen nominellt belopp minskat med nedgången i den aktie med sämst utveckling.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2017 Räntebevis Stena

SE0013379880: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 122.53 %

ISIN - SE0013379880
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,2 år
Emittent - Handelsbanken

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2027-01-15 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare 41 % förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2016 E-handel

SE0013514486: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 79.25 %

Startvärde - fastställs sista februari 2021
i februari
- Amazon
- Ebay
- JD
- Kinnevik
- Netflix
- PayPal
- Shopify
- Zalando

ISIN - SE0013514486
Kapitalskydd - 85 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

- De tre aktier med bäst utveckling sätts på förhand till en uppgång på 30 % på slutdag, så kallad Fixed Best. - Avkastningspotentialen motsvaras sedan av utvecklingen på den likaviktade korgen multiplicerat med deltagandegraden om 100 % - 85 % av investerat kapital är kapitalskyddat av emittent på slutdag. - På slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och
betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.

2014 E-handel

SE0013514338: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 79.87 %

Startvärde
- Amazon 2961,97
- Ebay 58,13
- JD 62,13
- Kinnevik 296,35
- Netflix 492,99
- PayPal 173,92
- Shopify 928,13
- Zalando 65,34

ISIN - SE0013514338
Skydd - 85 %
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

- De tre aktier med bäst utveckling sätts på förhand till en uppgång på 30 % på slutdag, så kallad Fixed Best. - Avkastningspotentialen motsvaras sedan av utvecklingen på den likaviktade korgen multiplicerat med deltagandegraden om 100 % - 85 % av investerat kapital är kapitalskyddat av emittent på slutdag. - På slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och
betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.

2013 OMX Warrant

SE0014402459: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 40.48 %

ISIN - SE0014402459
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Investec Bank

- Smart Start startvärde med 4 genomsnittliga 4 observationer under de 3 första månaderna.
- Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen på OMXS30 multiplicerad med korgens deltagandegrad om 100 %.
- På slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.
- Det investerade beloppet är inte kapitalskyddat och hela beloppet kan således gå förlorat.

2011 Räntebevis Stena

SE0013514296: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 132.39 %

ISIN - SE0013514296
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,2 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2026-07-09 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare 50 % förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2009 OMX Platå

SE0013514205: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 148.42 %

ISIN - SE0013514205
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

- Smart Start ger startvärdet med 4 genomsnittliga observationer under de 3 första månaderna. - Avkastningspotentialen motsvarar utvecklingen på OMXS30 multiplicerad med korgens deltagandegrad om 232 % i spannet mellan 0-20 % uppgång och efter 50 % uppgång i index erhålls 100 % deltagandegrad.
- Om OMXS30 går ner max 20 % erhålls nominellt belopp vid förfall. Om index faller mer än 20 % återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i indexutvecklingen.
- På slutdag är återbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut den avkastning investeraren enligt villkoren har rätt till.
- Det investerade beloppet är inte kapitalskyddat och hela beloppet kan således gå förlorat.

2008 Räntebevis Stena

SE0013514197: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 147.32 %

ISIN - SE0013514197
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,1 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2026-07-09 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare 66,72 % förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.
- Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2005 High Yield USA - USD

XS2131202124: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 99.90 %

Antal kredithändelser: 11 - Frontier Communications, Diamond Offshore Drilling, Neiman Marcus, J.C. Penney, Hertz, Intelsat Investments SA, California Resources Corp, Chesapeake Energy Corp., Noble Corp. plc, Talen Energy Supply, LLC och Rite Aid Corp

ISIN - XS2131202124
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kvartalsvis utbetalning
med start 2020-07-09
och därefter den 7:e
följande kvartal.

- Ca 5 år lång kupongstruktur med kvartalsvis utbetalning, i USD, som ger 11,59 % per år i referensbolagen på CDX NA HY 33, v3.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

2004 Räntebevis Stena

SE0013801107: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 144.72 %

ISIN - SE0013801107
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,2 år
Emittent - Investec Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2026-06-20 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Ca 6,2 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger 63,5 % förutsatt ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.- Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2003 Räntebevis Stena

SE0013647203: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 121.39 %

ISIN - SE0013647203
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,3 år
Emittent - Investec Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2026-07-09 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Ca 6,3 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger 41 % förutsatt ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.- Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

2002 High Yield USA

SE0012675031: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 150.07 %

Antal kredithändelser: 12 - Diamond Offshore Drilling, Frontier Communications, Whiting Petroleum, Neiman Marcus, J.C. Penney, Hertz, Intelsat Investments SA, California Resources Corp, Chesapeake Energy Corp., Noble Corp. plc, Talen Energy Supply, LLC och Rite Aid Corp

ISIN - SE0012675031
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2025-01-09

- Ca 5 år lång kupongstruktur med kupongutbetalning på slutdag som ger investerare 61,73 % i referensbolagen på CDX NA HY 33, v2.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

2001 High Yield Europa

SE0012675049: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 96.25 %

Antal kredithändelser: 6 - Matalan Finance Plc, HEMA Bondco I B.V., Pizzaexpress Financing 1 PLC, Selecta Group B.V., Scandinavian Airlines System och Europcar Mobility Group S.A.

ISIN - SE0012675049
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kvartalsvis utbetalning
med start 2020-04-09
och därefter den 9:e
följande kvartal.

Ca 5 år lång kupongstruktur med kvartalsvis utbetalning som ger investerare 7,26 % per år med exponering mot iTraxx Crossover Index series 32.
- Nominellt belopp och kupong återbetalas förutsatt inte kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 9 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

1908 High Yield USA

SE0012674984: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 133.70 %

Antal kredithändelser: 13 - Dean Foods Co, McClatchy Co, Whiting Petroleum Co, Frontier Communications, Diamond Offshore Drill. Neiman Marcus, J.C. Penney, Hertz, Intelsat Investments SA, California Resources Corp, Chesapeake Energy Corp, Noble Corp. plc och Rite Aid Corp

ISIN - SE0012674984
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas 2025-01-09

- Ca 5 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger 45 % förutsatt inte fler än 15 kredithändelser inträffat i referensbolagen på CDX NA HY 33.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

1905 High Yield USA

SE0012674828: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 160.61 %

Antal kredithändelser: 13 - McClatchy Co, Whiting Petroleum Co, Frontier Communications, Diamond Offshore Drill. Neiman Marcus, J.C. Penney, Hertz, Intelsat Invesments SA, California Resources Corp, Chesapeake Energy Corp, Noble Corp. plc, Talen Energy Supply, LLC och Rite Aid Corp

ISIN - SE0012674828
Skydd - Nej
Löptid - ca 5 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2025-01-09

- Ca 5 år lång kupongstruktur med kupongutbetalning på slutdag som ger 67,68 % i referensbolagen på CDX NA HY 33.
- På slutdagen återbetalas nominellt belopp förutsatt ingen kredithändelse inträffat för emittent eller fler än 15 för referensbolagen.
- Investerat belopp är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.

1904 Räntebevis Stena

SE0012674810: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 134.53 %

ISIN - SE0012674810
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,2 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas
2026-01-09 förutsatt
ingen kredithändelse
inträffat.

- Kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger 50 % förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.
- Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.
- Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

1903 Svenska Banker

SE0013109014: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 209.23 %

ISIN - SE0013109014
Skydd - Nej
Löptid - 5 år
Emittent - Investec Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas årsvis
runt den 11 oktober med
start 2020-10-11.

- Ca 5 år lång placering som följer en likaviktad korg av de fyra bankerna genom en deltagandegrad om 200 %. Avkastningen motsvarar utvecklingen multiplicerad med korgens deltagandegrad samt en kupong om 3,7 % per år.
- Skulle någon underliggande aktie inte gå ner mer än 40 % erhålls minst nominellt belopp. Om sämsta aktie har fallit med mer än 40 % sedan startdagen återbetalar placeringen nominellt belopp minskat med nedgången i den aktie med sämst utveckling.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.

1901 Räntebevis Stena

SE0012674760: Aktiv

Marknadskurs (indikativ): 139.07 %

ISIN - SE0012674760
Skydd - Nej
Löptid - ca 6,3 år
Emittent - Danske Bank

Kupongutbetalning
Kupong utbetalas 2026-01-09
förutsatt ingen kredit-
händelse inträffat.

- Kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger 55 % förutsatt ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden. - Nominellt belopp återbetalas förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller Stena.
- Investerat beloppet är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat.
- På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat belopp samt kupongutbetalning beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt villkoren.