Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Likviditetsförvaltning

SAM Kortränta

SAM Kortränta är ett aktivt förvaltat certifikat med inriktning på 3 månaders Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Certifikatet investerar löpande i Stiborkontrakt och är dagligt handlad i SEK.

SAM Kortränta genererar dagligen ränta som återinvesteras och har som mål att öka värdet på certifikatet. Stibor är den svenska referensräntan och står för Stockholm Interbank Offered Rate. Stibor indikerar priset på att låna pengar, det vill säga själva räntan mellan banker när de lånar ut pengar.

En investering i SAM Kortränta lämpar sig väl för likviditetsförvaltning. SAM Kortränta är även ett alternativ för sparare som vill använda sina pengar inom en snar framtid.

 

Förvaring

Värdepappret förvaras i depå hos Sirius Asset Management och kan kombineras med övriga värdepapper.

Årlig avgift 0,30 %
Lägsta insättning 100 000 kr
Kursnotering Dagligen
Orderläggning köp/sälj T+2|T+2
Bankgironummer 5959-4788
Bloomberg ticker SAMKORTR
Aktuell ränta efter avgifter Ca 3,75 % (3M Stibor -0,3 %)

Utveckling

 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde.