Sirius Asset Management AB Sirius Asset Management AB

Våra tjänster

Sirius Asset Management AB är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och står under tillsyn hos Finansinspektionen. Bolaget har tillstånd till mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order på kunders uppdrag, portföljförvaltning och investeringsrådgivning, tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar samt sidotjänsten att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet.